Ложь Димашки на Ахлю-Сунна в вопросе сифата «калям»